Microsoft BizTalk is een product welke ontwikkeld is voor Business Process Management en Enterprise Application Integration. BizTalk geeft bedrijven de mogelijkheid om bedrijfsprocessen te integreren en te beheren middels uitwisseling van elektronische bedrijfsdocumenten tussen bedrijfsapplicaties, zowel binnen een onderneming, als tussen ondernemingen en diverse lokaties. Te denken valt hierbij aan orders, orderbevestigingen, zendinggegevens en facturen.

BizTalk ondersteunt communicatie met onder andere de volgende communicatieprotocollen:

 • Edifact
 • XML
 • FTP
 • MSMQ
 • WebSphere MQ
 • SMTP
 • SOAP
 • SQL Server
 • Windows Sharepoint Services
 • X12
 • RosettaNet

BizTalk kan gekoppeld worden aan business applicaties middels Biztalk Adapters. De volgende adapters zijn beschikbaar voor BizTalk:

 • Business Adapter Pack 2.0
 • SAP
 • Siebel eBusiness Applications
 • Oracle eBusiness suite
 • SQL Server
 • WCF LOB Adapter SDK
 • PeopleSoft Enterprise
 • JD Edwards OneWorld XE
 • JD Edwards EnterpriseOne
 • TIBCO Rendezvous
 • TIBCO Enterprise Message Service
 • Host applications (BizTalk<–> IBM mainframe zSeries (CICS en IMS) en iSeries (AS/400) )
 • IBM DB2
 • Host Files ( BizTalk <–> IBM mainframe zSeries VSAM datasets en IBM iSeries )
 • WebSphere MQ clientbased
 • WebSphere MQ
 • MSMQ
 • FILE
 • POP3
 • SMTP
 • SOAP
 • Windows Commnication Foundation (WCF)
 • Windows Sharepoint Services

Response BV is de System Integrator bij uitstek en levert BizTalk consultancy op zowel grootschalige als kleinschalige BizTalk projecten. Response BV is in staat een BizTalk implementatie zelfstandig uit te voeren voor uw onderneming. Wij hebben de juiste expertise in huis om uw implementatietraject succesvol uit te kunnen voeren.