UBL (Universal Business Language) wordt inmiddels een aantal jaren gebruikt door een aantal Europese overheden voor digitale communicatie met bedrijven. UBL is ontwikkeld door OASIS. Op dit moment is UBL 2.0 in gebruik. Er wordt gewerkt aan een migratie van UBL 2.0 naar UN/CEFACT.

Een goed actueel overzicht van ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie in Europa vindt u op e-invoice gateway